Srpski English Deutsch

Razdvojne trake od polietilenske pene

Kod spajanja oplata na oblaganju zidova, podova i tavanica (plafona), razdvojne trake od polietilenske pene su s jedne strane snabdevene sa 12mm lepljivom trakom. One se upotrebljavaju kod spajanja oplata na zidovima i tavanicama (plafonima). Razdvojne trake su neophodne kod gipsanih, kartonskih plo?a u uglovima i ?oškovima tavanica (plafona) kao i sanitarnim prostorima. One spre?avanju stvaranje naprslina "riseva", istezanje kao i kla?enje-ljuljanje i služe prekidanju veze glavnog zvuka od elementa pozadine gipsanih, kartonskih plo?a. Trake od pene koje štr?e mogu bez problema da se odseku nožem.